Ruteendringer fra 1. januar

Fra 1. januar endres noen av rutene våre. Nedenfor finner du en oversikt over endringene. 

Region: Buss
Tidspunkt: Fra 01. jan 2021

 

Rute 3

Nye avgangstider lørdag og søndag. 

 

Rute 10

Avgangen fra Sokn klokken 06.55 legges ned, mens avgangen klokken 09.04 kjører om Ask.

 

Rute 28

 • Alle turere går nå til og fra Kleivane snuplass og ikke igjennom Skårlia.

Rute 47

                                                                                                                                                    

 • Avgangen fra Sandnes 12.01 går kun tirsdager.
 • Ny avgang opprettes fra Sandnes klokken 13.01 og går mandag, onsdag, torsdag og fredag. Bussen ankommer Lauvvik klokken 13.41.                                                                                         
 • Avgangen fra Sandnes klokken 10.01 går nå 11.01.                                                                               
  Avgangen fra Lauvvik 12.45 går kun tirsdager.        
 • Ny avgang klokken 14.03 fra Lauvvik. Den går mandag, onsdag, torsdag og fredag.                                                                                      
 • Avgangen fra Høle barne- og ungdomsskule klokken 14:05 går nå kun tirsdag.                                                           
 • Ny avgangen  fra Sviland klokken 20.27.                                                                                           
 • Avgangen fra Kyllesveien klokken 11.11 starter mnå fra Sviland klokken 11.15. 

Rute X49

Ruten legges om til å kjøre Kvadrat - Midtbergmyra til og fra Forus.

 

Rute X79

Kjører likt som rute 28 til og fra Kleivane snuplass.

 

Rute 89

Avgang fra Lagård 15:35 kjøres kun skoledager.

 

Rute 101

Avgangen fra Tau klokken 14.07 går ikke lenger til Hundvåg. 

Rute 201

 • Bussen starter ett minutt senere fra Amanda. Den kjører så Brakahaug, Storasundsgaten, Karmsundgaten og videre i normal rute. Retur samme vei.
 • Bussen ankommer Amanda terminal ett minutt tidligere på returen. 

 

Rute 206

 • Bussen starter ved Sørhauggaten i krysset ved Torggata, og kjører så ned ved Knut Knutsen OAS gate, Strandgaten, Skjoldaveien, Sørhauggaten, Tuhauggaten, Skjoldaveien, Rogalandsgaten, Spannaveien, Stavangergaten ved Vardafjell, Fjellveien, Storasundsgaten og vanlig rute til Hestaberg. Returen kjøres i vanlig rute fram til Rossabø skole, deretter kjører bussen Storasundsgaten, Fjellveien, Stavangergaten, Spannaveien, Rogalandsgaten, Skjoldaveien, Tuhauggaten, Sørhauggaten sør til Tinghuset som er siste stoppested.
 • Ruta starter 6 minutter tidligere fra Sørhauggata v/Torggata og bruker 4 minutter mer på retur. 
 • Bussen flytter fra Aksdal terminal hpl. 5 til Aksdal terminal hpl. 4.

 

Rute 207

 • Avgangen fra Norheim terminal fremskyndes fem minutter fra 06.50 til 06.45. Den snus også til å gå motsatt retning; om Storasund til Vikjå, med retur om Bø. Dette for å sikre korrespondanse med rute X210 mot sør.
 • Avgangen fra Norheim 12.55 endres til å kjøre rundtur. De videregående skolene slutter tidligere tirsdager, og elevene slipper nå å vente halvannen time.
 • Avgangen fra Norheim 20.25 endres til å kjøre rundtur, i stedet for pendel mellom Norheim og Vikjå. 

 

Rute 221

Avgangen fra Avaldsnes flyttes fra 07:00 til 07:10. Avgangen fra Ytraland 07:35 flyttes til 07:45.

 

Rute 226

Avgangen fra Helgaland flyttes fem minutter frem, fra 07.25 til 07.20.

 

Rute 242

Avgangen fra Aksdal 15:45 kjører kun videre etter Lønning hvis det er passasjerer om bord som skal videre.

Rute 243

 • Bussen flyttes fra Aksdal terminal hpl. 1 til Aksdal terminal hpl. 3.
 • Avgangen fra Haugesund på ettermiddagen legges om fordi Stavangergata blir stengt i rundt et halvt år. Ny rutetrase fra Flotmyr blir Skjoldaveien, Rogalandsgaten, Spannaveien, og deretter som vanlig.

Rute 245


Bussen flyttes fra Aksdal terminal hpl. 4 til Aksdal terminal hpl. 5.

Rute 246


 • Bussen flyttes fra Aksdal terminal hpl. 3 til Aksdal terminal hpl. 1.
 • Tirsdagsavgangen fra Karmsund vgs. klokken 15.15 legges ned. Grunnen til dette er at elevene slutter tidligere denne dagen. Av denne grunn kjøres denne avgangen ofte med tom buss.
 • Rutetraséen endres som følge av at Stavangergaten blir stengt. Avgang fra Amdal 06.20 kjører Spannaveien, Rogalandsgaten, Skjoldaveien til Flotmyr. Avgang fra Haugesund terminal klokken 15.15 kjører Skjoldaveien, Rogalandsgaten, Spannaveien til Stavangergaten. Deretter som vanlig.
 • Søndagsavgangen fra Nedstrand klokken 19.40 kjører innom Tveit VGS hvis passasjerer til stedet. 
 • Søndagsavgangen fra Haugesund klokken 18.20 kjører innom Tveit VGS hvis passasjerer til stedet.
 • Avgangen fra Haugesund kokken 07.00 kjører innom Tveit VGS hvis passasjerer til stedet. 

 

Rute 247

Bussen flytter fra Aksdal terminal hpl. 5 til Aksdal terminal hpl. 6.

 

Rute 251

Bussen går fra Raunes fem minutter tidligere, klokken 17.25. Ankomsttiden på Sandeid er klokken 17.45 som før.

 

Rute 260

Tur på rute 260 må legges om, som følge av at Stavangergata blir stengt. Avgangen fra Etne 07:30 legges om på grunn av veiarbeid i Stavangergata. Den fortsetter ned Skjoldaveien til Flotmyr, i stedet for å kjøre via Karmsunds gaten.

Rute N284

Samme trase som ny rute 201 ut av sentrum: Karmsundsgaten, Storasunds gaten, Spannaveien, og fortsetter videre som vanlig. Ett minutt kortere kjøretid.

Rute N286

Bussen kjører likt som N284 fra sentrum til Spannaveien.

Rute X210

Avgangen fram Haugesund fremskyndes fem minutter fra klokken 06.55 til 06.50, for å sikre riktig ankomsttid til Åkrehamn Vgs.

 

Rute SK4911


Avgangene mandag og tirsdag klokken 12.25 og 13.25 fra Skudeneshavn forlenges til å gå innom Stava.

Rute SK4635


Avgangene fra Hindervåg kjører ned til kaien og snur slik at bussen kan plukke opp elever på samme side av veien som skolen ligger på. 

Rute SK4636


Avgangene fra Hindervåg kjører ned til kaien og snur slik at bussen kan plukke opp elever på samme side av veien som skolen ligger på. 

 


Sist oppdatert: 18.12.2020