Ruteendringer fra 1. januar

Fra 1. januar endres enkelte av rutene våre. Nedenfor får du en oversikt. 

Ruter: 89 160 207 208 260 SK6023
Tidspunkt: Fra 01. jan 2023

Rute 89

Avgangen fra Lagård onsdager klokken 12.25 går innom Hestnes

Avgangen fra Hauge i Dalane klokken 07.35 fremskryndes til klokken 07.30

Avgangen fra Dyrnesveien klokken 07.40 fremskyndes til klokken 07.35

 

Rute 160

Avgangen fra Sand kai klokken 14.50 forskyves til 14.55. 

Avgangen fra Suldalsosen klokken 15.12 forskyves til 15.17.

 

Rute 207

Avgangen fra Norheim terminal klokken 14.30 kjører nå innom Bø ungdomsskole.

 

Rute 208

Start- og endeholdeplass endres fra Udland omsorgssenter til Beryllvegen. Avgangene derfra klokken ti over halv (xx.40) fremskyndes til fem over halv (xx.35).

 

Rute 260

Avgangen fra Etne klokken 13.50 forskyves til klokken 13.52. 

 

Rute SK6023

Den ene turen fra Ølen skole til Ølen terminal tas bort. Elevene kan i stedet for bruke rute 260 fra skolen og ned til Ølen terminal. 


Sist oppdatert: 05.01.2023