Ruteendringer 2. januar

Ruter: 29 38 45 47 57 150 151 152 160 164 165 223 245 246 260 X210
Tidspunkt: Fra 02. jan 2020

Rute 29

Avgangen fra Eddaveien klokken 14.15 /14.35 blir flyttet til 13.50. Denne avgangen går kun skoledager.

Rute 38

De fem første turene fra Hundågkrossen til Ormøy får nye avgangstider og går nå klokken 06.10, 06.40, 07.10, 07.40 og 08.10. 

Rute 45

Flere avganger får nye rutetider.

Rute 47

Avgangen fra Lauvvik kai klokken 18.45 blir flyttet til 18.50.

Rute 57

Avgangen fra Nærbø stasjon klokken 12.55 flyttes til klokken 13.00. 

Rute 150

Diverse justering på grunn av endringer på hurtigbåt.

Rute 151

Justeringer på grunn av endringer på hurtigbåt. Avgangene fra Sand klokken 14.32 og 17.07 mandag til torsdag kuttes og erstattes av hurtigbåt.

Rute 152

Ny korrespondansetider med rute 150 og 151 på Ropeid. Noe justering på grunn av endringer på hurtigbåt.

Rute 160

Bestillingsturen fra Suldalsosen til Sand klokken 08.18 forskyves og kan kun bestilles på ikke-skoledager. Skoleturen fra Suldal klokken 08.10 korresponderer med rute 151 mot Ropeid.

Rute 164

Diverse justeringer på grunn av endringer på hurtigbåt.

Rute 165

Minuttjusteringer på grunn av endringer på hurtigbåt.

Rute 223

På grunn av få reisende legges avgangen fra Skudenes og Tømmerdalen klokken 06.45 ned. 

Rute 245

Endring av startholdeplass på dager det ikke er skole.

Rute 246

Mindre minuttjusteringer på grunn av endringer på hurtigbåtanløp.

Rute 260

Justeringer i rutetider for å korrespondere med rute 150. Avgangen fra Haugesund til Ølen søndager endres fra klokken 19.45 til klokken 19.50 slik at den går likt som hverdager. 

Rute X210

Avgangen klokken 05.10 fra Skudenes legges ned. Denne avgangen var satt opp for å korrespondere med Kystbussen, men Kystbussen har lagt ned denne avgangen. 


Sist oppdatert: 06.01.2021