Ruteendringer 12. oktober

Ruter: 2 4 8 10 13 14 15 21 22 23 24 26 27 27T 28 41 X31 X39 X49 X50 X60 X71 X74 X76 50 59 N83 N85 N89
Tidspunkt: Fra 12. okt 2020

Rute 2 

Bussen kjører nå helt til Risavika.

Rute 4

Flere avganger til SUS i sommerferien.

Rute 8

Dobling av antall avganger mellom Stavanger sentrum og Randaberg vgs i rushtiden.

Rute 10

Flere avganger i rushtiden. Enkelte avgangs- og passeringstider er endret.

Rute 13

Dobbling av antall avganger i rushtiden. 

Rute 14

Dobbling av antall avganger fram til klokken 19.30.

Rute 15

Flere avganger mellom Stavanger og Randaberg sentrum. Noen flere går også til Mekjarvik.

Rute 21

Avgang hver time hele søndagen.

Rute 22

Flere avganger som korresponderer med toget.

Rute 23

Flere avganger lørdag og søndag.

Rute 24

Tidligere avganger lørdag og søndags morgen.

Rute 26

Tidligere avganger lørdag og søndags morgen.

Rute 27

Flere avganger gjennom dagen i tillegg til tidligere avganger om morgen hele uken.

Rute 27T

Ny rute.

Rute 28

Flere avganger på dagtid i ukedager. Tidligere avganger lørdag og flere avganger på søndag.

Rute 41

Flere avganger kveldstid. Settes også opp avganger lørdag og søndag.

Rute X31

Gjenninfører avgangen klokken 06.15 fra Godesetdalen.

Rute X39

Flere avganger. To avganger om morgen og ettermiddag kjører innom UiS.

Rute X49

Ny rute mellom Hommersåk og Forus Nord.

Rute X50

Bussen kjører med kvartersfrekvens fra Sola og morgenen, og til Sola på ettermiddagen.

Rute X60

Alle avgangene kjører nå helt til Sandnes rutebilstasjon i stedet for å stoppe på UiS.

Rute X71

Flere avganger.

Rute X74

Flere avganger.

Rute X76

Flere avganger.

Rute 50

Flere avganger som korresponderer med toget. 

Rute 59

Flere avganger som korresponderer med toget. 

Rute N83

Ruten legges ned og avgangene over føres til rute 2.

Rute N85

Avgangen fra Molkeholen klokken 00.37 legges ned.

Rute N89

Endret avgangstid.


Sist oppdatert: 05.02.2021