Ruteendringer 1. februar

Fra 1. februar justeres noen av rutene våre. Under finner du en oversikt over endringene. 

Tidspunkt: Fra 01. feb 2021

Rute 3

Avgangen fra Viste Hageby klokken 00.04 mandag til fredag legges ned.

Det opprettes en ny avgang fra Forus nord mandag til fredag klokken 00.14. 

Avgangen lørdager fra Forus nord klokken 06.44 legges ned. 

Det opprettes en ny avgang lørdager fra Forus nord klokken 00.14. 

 

Rute 7

Det opprettes en ny avgang klokken 14.46 fra Varabergvegen.  

 

Rute 8 

Avgangen klokken 07.25 fra Stavanger sentrum legges ned. 

Avgangen klokken 15.15 fra Randaberg vgs. legges ned. 

 

Rute 10

Det opprettes en ny avgang lørdager fra Eltervåg klokken 08.53.

Avgangene 07.51, 08.06 og 08.21 går ikke innom Randaberg sentrum i retning Stavanger.

 

Rute 26

Det opprettes en ny avgang fra Sandnes rutebilstasjon klokken 06.58.

 

Rute 28

Bussen flyttes fra holdeplass 13 til holdeplass 14 på Sandnes rutebilstasjon. 

 

Rute 29

Avgangen fra Dale klokken 20.55 flyttes til klokken 21.55.

Avgangen fra Sandnes rutebilstasjon klokken 20.43 flyttes til klokken 21.43. 

 

Rute N84 

Alle avgangene fra Sandnes rutebilstasjon starter 14 minutter tidligere. 

Alle avgangene fra Viste Hageby starter 11 minutter senere.

 

Rute X71 

Det opprettes en ny avgang fra Harestadvika klokken 09.28.

 

Rute X74 

Det opprettes en ny avgang fra Hundvåghallen klokken 09.22.

 

Rute X76 

Det opprettes en ny avgang fra Randaberg sentrum klokken 09.25.

 

Rute 89 

Avgangen fra Lagård klokken 14.10 skal i stedet starte fra Rundevoll skole klokken 14.07. 

Avgangen fra Dyrnesvegen klokken 07.45 skal etter Egersund rutebilstasjon kjøre til Rundevoll skole i stedet for Lagård. 

 

Rute 223

Avgangen som i dag går fra Kopervik klokken 15.55 og fra Tømmervik klokken 16.10 flyttes frem til henholdsvis 16.05 og 16.20.

 

Rute SK2702 

Morgenturene starter 10 min tidligere enn før. 

 

Rute SK4651 

Bussen starter på holdeplassen Mjåsund klokken 08.10, kjører så nordover til Hetland snuplass og snur der. Ankomst skolen 08:25 som før. 

 

Rute SK4909 

Start- og endeholdeplass på Falnes blir flyttet fra prestegården til kirken. 

 

Rute SK4910 

Start- og endeholdeplass på Falnes blir flytta fra prestegården til kirka. 

 

Rute SK6024 

Starter nå fra holdeplassen Ølensvåg i stedet for Ølensvåg kryss.

 

Rute SK6025 

Det opprettes en ny avgang fra Skjold skule til Liheia klokken 14.20 mandag, tirsdag, torsdag og fredag.

Det opprettes en ny avgang fra Skjold skule til Liheia klokken 14.50 onsdager.

 

Rute SK0106 

Morgenavgangen kjører fra Egersund rutebilstasjon til Lagård, i stedet for til Samfundets skole og Rundevoll skole. Turen på ettermiddagen som tidligere har startet fra Rundevoll skole skal nå starte fra Lagård. 

 


Sist oppdatert: 05.02.2021