innstilte avganger i Røværsambandet

Avg. Røvær klokken 17:20 og fra Haugesund kl. 18:45 er innstilt

Ruter: 700
Tidspunkt: 22. des 2021

Sist oppdatert: 23.01.2022