Reservebåt i Røværsambandet

Ruter: 700
Tidspunkt: Inntil videre

Feøy Express går i ukedager Feøyruta fra 06:50 til 16:55 og kveldsruter fra Haugesund 20:15 og ut kvelden. Lørdag og Søndag går Feøy Express i alle avganger fra avgangen 19:30 fra Feøy og ut kvelden. Siste avgang fra Haugesund 22:30 i ukedager og 22:45 Fredag og Lørdag går fra Haugesund til Røvær, Kveitevik og Feøy.


Bestillingstelefon til Feøy Express: 47518073


Sist oppdatert: 07.06.2021