Reservasjon med Kolumbuskort ikke mulig på båt

Reservasjon med Kolumbuskort med reisepenger/bedriftskonto på hurtigbåt og ferje er ikke mulig på grunn av smittesituasjonen.

Tidspunkt: Fra 25. nov 2020

Kjøp billetten på forhånd på billletter.kolumbus.no.

Vi har nå midlertidig gjeninnført halv pris på kjøretøy i vår nettløsning etter gjeldende regulativ ved forhåndskjøp. Billetter må være kjøpt før ombordkjøring, og billett skal framvises til mannskap ved ombordkjøring.

Har du spørsmål, kontakt oss på tlf. 177.


Sist oppdatert: 29.06.2021