Planlagt arbeid på Jærbanen

Bane NOR utfører vedlikeholdsarbeid på strekningen Nærbø-Egersund fra mandag 27. februar til og med torsdag 2. mars. 

Tidspunkt: 27. feb 2023 02. mar 2023

Mellom klokken 12.06 og 17.34 utfører Bane NOR vedlikeholdsarbeid på strekning fra Nærbø til Egersund. Strekning blir i dette tidsrommet stengt for togtrafikk, og det settes opp alternativ transport.


Sist oppdatert: 22.02.2023