Arbeid på Jærbanen

Bane NOR utfører arbeid på strekningen Stavanger - Egersund.

I perioden fredag 22.09 kl. 07:45 til mandag 25.09 kl. 07:30 utfører Bane NOR vedlikeholdsarbeid på strekningen Stavanger - Egersund.

Denne strekningen vil i dette tidsrommet bli helt stengt for togtrafikk og det settes opp buss for tog.

Ruter: L5 F5
Tidspunkt: 22. sep 2023 25. sep 2023

Sist oppdatert: 07.10.2023