Omkjøring på rute 81

På grunn av veiarbeid må bussen snu i krysset Hoveræget/Bagleveien.

Første og siste holdeplass blir Rindaveien.

Ruter: 81
Tidspunkt: 11. okt 2021 15. okt 2021

Holdeplassene som blir berørt er Rundevoll skole og Vikingveien. 


Sist oppdatert: 12.10.2021