Omkjøring på rute 13

Veiarbeid i Avaldsnesgata fører til omkjøring på rute 13 fra 13. august til og med 3. juli 2020.

Ruter: 13
Tidspunkt: 13. aug 2019 03. jul 2020

Bussen kjører i stedet opp Kortegata, inn Erichstrups gate og inn Hjelmelandsgata. Midlertidig holdeplass settes opp i begynnelsen av Hjelmelandsgata. Kart over omkjøringen finner du her.


Sist oppdatert: 06.01.2021