Omkjøring på Jærveien

Rute 22, 52 og N94 vil kjøre om Hoveveien mens det graves i Jærveien mellom klokken 18.00 torsdag 25. juni og  klokken 06.00 mandag 29. juni.

Ruter: 22 52 N94
Tidspunkt: 25. jun 2020 29. jun 2020

Se kart under for en beskrivelse av omkjøringen. Rødt er der bussen pleier å kjøre, grønt er der bussen vil kjøre i det aktuelle tidsrommet. Følgende holdeplasser vil ikke bli betjent i tidsrommet:


Sist oppdatert: 10.12.2020