Omkjøring i Åkrehamn

I forbindelse med arbeid med vann og avløp, stenges riksvei 547 utfor Kiwi Åkra fra og med 6. mai. 2024. Etter planen vil arbeidet vare ut august.

Ruter: 209 210 X210 N288 SK4909 SK4914 SK4926
Tidspunkt: 06. mai 2024 31. aug 2024

Holdeplassene "Åkrakrossen" og "Klæhaugvegen" vil i perioden holdes stengt, men det blir satt opp midlertidige holdeplasser som vist på kartet.

 


Sist oppdatert: 02.05.2024