Omkjøring på rute 12

Avaldsnesgata stenges i krysset ved Nedstrandsgata og Storhaug Allé. Bussen kjører derfor Øvre Haukeligate og Karlsminnegata, i stedet for Avaldsnesgata og Nedstrandsgata.  

Ruter: 12
Tidspunkt: 07. okt 2019 15. mai 2020

Midlertidig busstopp settes opp i krysset ved Avaldsnesgata/Karlsminnegata. Bussen stopper ikke på holdeplassen Karlsminnegata.

Se kart over hvordan bussen kjører her.

Omkjøringen varer fra 7. oktober 2019 til 15. Mai 2020.


Sist oppdatert: 06.01.2021