Nye avgangstider i Lysefjorden

Midlertidig fartøy i Lysefjorden gjør at ferjen får nye avgangstider fra 6. mars. 

Ruter: 560
Tidspunkt: Fra 06. mar 2023

Fordi den midlertidige ferjen bruker lenger tid på overfarten, endres rutetidene ut året. Den nye tabellen finner du her.

Også rute 47 får nye avgangstider blant annet på grunn av nye ferjetider. Endringene på rute 47 trer i kraft fra 11. april. Tabellen finner du her.


Sist oppdatert: 01.02.2024