Ny rutetrasé på rute 28 og X79

Fra 1. januar 2021 vil bussene gå i en pendelrute fra Sandnes via Skaarlia øst til Kleivane snuplass og tilbake. 

Ruter: 28 X79
Tidspunkt: Fra 01. jan 2021

Dagens holdeplass Skarahødden tas bort, mens det settes opp ny holdeplass nord og sør for den gamle. Holdeplassene Skaarlia 187, Skaarlia 143, Skaarlia 106 og Skaarlistien vil ikke lenger bli betjent. Nye holdeplasser settes opp ned mot Kleivane snuplass. Her finner du et kart over den nye rutetraséen.


Sist oppdatert: 30.12.2020