Omkjøring ved UiS

Fra fredag 6. januar t.o.m 10. februar stenger Kristine Bonnevies vei.

Ruter: 6 7 X39 X60 X73 X76 N86 E90
Tidspunkt: 06. jan 2023 10. feb 2023

Holdeplassene Novvegen og Oljedirektoratet betjenes kun av bussene som kjører UiS vest. Det settes opp midlertidige holdeplasser i Richard Johnsens gate.


Sist oppdatert: 09.01.2023