Nye avgangslinjer på Fiskepirterminalen

Fra fredag 7. januar får to fredagsavganger ny avgangslinje på Fiskepirterminalen. 

Ruter: 504 510
Tidspunkt: Fra 07. jan 2022

Avgangen fredager klokken 16.45 til Sauda flyttes fra linje 3 til linje 4.

Avgangen fredager klokken 16.55 til Nesheim flyttes fra linje 4 til linje 5


Sist oppdatert: 23.01.2022