Munnbindpåbud i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg

Tidspunkt: Fra 31. des 2020

Fra og med 31. desember er det påbudt med munnbind i kollektivtrafikken i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg kommune. Påbudet gjelder der passasjerene ikke kan holde minst én meters avstand til hverandre, og det omfatter buss, tog, båt og innendørs ventehaller.  

Hold deg oppdatert om hvilke regler som gjelder i ditt område, på din kommunes hjemmesider.  

Wearing a face mask is mandatory in Stavanger, Sandnes, Sola and Randaberg 

As of 31 December, wearing a face mask is mandatory in public transport in Stavanger, Sandnes, Sola and Randaberg municipality. The rule applies where passengers cannot keep at least one metre distance to each other, and it includes buses, trains, ferries and indoor waiting halls. 

Stay up to date on the rules that apply in your area, on your municipality's website. 


Sist oppdatert: 30.12.2020