Anbefaling om munnbind

Tidspunkt: Fra 05. feb 2021

Myndighetene anbefaler bruk av munnbind når du ikke kan holde anbefalt avstand til andre

Hold deg oppdatert om hvilke regler som gjelder i ditt område, på din kommunes hjemmesider.   

 

The authorities advice you to wear a face mask when it’s not possible to keep a distance of two metres between each other.

Stay up to date on the rules that apply in your area, on your municipality's website. 


Sist oppdatert: 29.06.2021