Midlertidig holdeplass i Norvald Frafjords gate

Holdeplassen Norvald Frafjords gate i Stavanger skal utbedres, og en ny midlertidig holdeplass settes opp i umiddelbar nærhet mens arbeidet pågår.

Ruter: 4
Tidspunkt: Fra 06. mai 2024

Arbeidet starter i uke 19, og vil ikke påvirke rutetider og traseen til rute 4.


Sist oppdatert: 02.05.2024