Kutt i holdeplasser i Madlamarkveien og Ullandhaugveien

Fra 9. august oppgraderes fortauet og holdeplassene i Madlamarkveien Ullandhaugveien. Midlertidige holdeplasser settes opp like ved. I løpet av arbeidsperioden vil i tillegg noen av holdeplassene som ligger veldig tett, fjernes.

Ruter: 4 6 7 X60 X39 X76 N86 E90 101
Tidspunkt: Fra 09. aug 2021

For å effektivisere rutene som kjører i Madlamarkveien og Ullandhaugveien fjernes enkelte holdeplasser som ligger med kort mellomrom. Holdeplassene som legges ned fra 9. august og utover mens arbeidet pågår er:

  • Klovsteinveien (legges ned 10. august)
  • Gosen skole
  • Folkeviseveien i retning Stavanger
  • Eventyrbråtet

Sist oppdatert: 02.06.2022