Justeringer på flere ruter

En rekke ruter på Nord-Jæren, i Dalane, Haugalandet og i Ryfylke justeres fra 14. august. Her kan du se de nye rutetabellene.

Ruter: 28 29 34 37 47 48 53 59 83 87 89 93 98 99 121 122 207 221 223 1025 H2 510
Tidspunkt: Fra 14. aug 2023

Buss

Nord-Jæren og Jæren

28
29
34
37
47
48
53
59
H2 (handlebuss Vikeså - Egersund)

Dalane

83
87
89
93
98
99

Ryfylke

121
122

Haugalandet

207
221
223

Hurtigbåt og ferje i Ryfylke

Stavanger - Ryfylke (hurtigbåt)
Finnøyferjen

Sist oppdatert: 09.08.2023