Jøssangvegen stengt til 4. mars, 2024. (UTVIDET)

Jøssangvegen vil være stengt fra og med mandag 11. desember.

Ifølge planen skal veien holdes stengt til og med søndag 3. mars, 2024.

Vanlige bussruter dette berører er:

  • Rute 120
  • Rute 121

Samtlige avganger for rute 120 og 121 som kjører innom Vika må i stedet kjøre om Ryfylkevegen, og vil ikke i perioden betjene holdeplassene:

  • Jøssang
  • Vika
  • Storeviksbakken


Skolerutene dette berører er:

  • SK 2901
  • SK 2905
  • SK 3007

Skolene er informert om midlertidige løsninger for elever dette berører.

Ruter: 120 121 SK2901 SK2905 SK3007
Tidspunkt: 11. des 2023 18. feb 2024


Sist oppdatert: 20.02.2024