Go-Ahead varsler innstilte togavganger

Go-Ahead innstiller nattavgangene på Jærbanen de tre kommende helgene. Det dreier seg om avgangene kl. 00:54 og 01:54 fra Stavanger og kl. 00:20 og 01:20 fra Egersund. Togene innstilles i sin helhet.

Tidspunkt: 13. mar 2020 30. mar 2020

For mer informasjon og spørsmål, se https://go-aheadnordic.no/hjelp.


Sist oppdatert: 04.09.2020