Innstilte avganger

Avgangen 14:00 fra Feøy og avgang 14:45 fra Kveitevik er innstilt grunnet tekniske problemer. 

Ruter: 700
Tidspunkt: 25. aug 2021

Sist oppdatert: 02.09.2021