Ingen bildelingsbiler

Moveabout har dessverre gått konkurs, og dette berører de 21 bilene fordelt på 6 ulike lokasjoner i Stavanger.

Tidspunkt: Inntil videre

Bilene til MoveAbout kan ikke lenger tas i bruk. Dette er veldig beklagelig, men samtidig utenfor vår kontroll.

Vi jobber med å få ut nye biler på både nye og eksisterende lokasjoner i Stavanger. Det vil komme mer informasjon om dette innen kort tid.


Sist oppdatert: 03.07.2023