Hvem kan reise med skolerutene?

Korona gjør at reglene for hvem som kan følge skolerutene må strammes noe inn. Her finner du en oversikt over hvem som kan reise med buss knyttet opp til skoleskyss.

Tidspunkt: Inntil videre

SK-ruter kan kun benyttes av de som har rett på skoleskyss på den aktuelle avgangen. På grunn av smittevern kan ikke andre reise med disse bussene, selv om det skulle være ledig plass.

S-avganger (avganger merket med S i tabellen) kan benyttes av alle som må ta nødvendige reiser under de reiseråd som til enhver tid gjelder.


Sist oppdatert: 29.06.2021