Hvem kan reise med skolerutene?

Plassbegrensning gjør at reglene for hvem som kan følge skolerutene må strammes noe inn. Her finner du en oversikt over hvem som kan reise med buss knyttet opp til skoleskyss.

Tidspunkt: Inntil videre

SK-ruter kan kun benyttes av de som har rett på skoleskyss på den aktuelle avgangen. Er det god plass på enkelte avganger, kan sjåføren avgjøre om andre enn de som har rett på skoleskyss kan blir med avgangen.

S-avganger (avganger merket med S i tabellen) kan benyttes av alle.


Sist oppdatert: 24.09.2021