Holdeplassene Tjoravegen legges ned

Mandag 19. juni legges holdeplassen Tjoravegen ned. Holdeplassene Orshaug litt lenger nord blir nærmeste holdeplass.

Tidspunkt: Fra 19. jun 2023


Sist oppdatert: 01.02.2024