Holdeplassen Utvik legges ned

Torsdag 27. august legges holdeplassen Utvik langs E134 ned. Nærmeste holdeplass blir Avaldsnes og Torvastadkrossen.

Region: Nord-Rogaland
Ruter: 209 210 N288 X210
Tidspunkt: Fra 27. aug 2020

Sist oppdatert: 10.12.2020