Holdeplassen Selhundveien legges ned

Holdeplassen Selhundveien i retning Skeie skole på Hundvåg legges ned fra og med 14. juli. 

Ruter: 1 X60 X74 100 101
Tidspunkt: Fra 14. jul 2022

Sist oppdatert: 02.08.2022