Holdeplassen "Lerkeveien" i sørgående retning fjernes

I forbindelse med bygging av ny bussvei langs Stavangerveien i Sandnes fjernes holdeplassen "Lerkeveien" i sørgående retning 23. oktober.

Ruter: 21 28 42 X60
Tidspunkt: Fra 23. okt 2023

Sist oppdatert: 06.11.2023