Holdeplass Stadionparken flyttes permanent

Holdeplassen med navn "Stadionparken" flyttes permanent til Gamle Jåttåvågen, som vist på kartet.

Ruter: 11
Tidspunkt: Fra 18. mar 2024


Sist oppdatert: 15.03.2024