Ikke økt produksjon på HentMeg i påsken

Tidspunkt: 03. apr 2020 13. apr 2020

Det vil ikke bli økt produksjon på HentMeg i Sauda i påsken, slik det vanligvis er i skolens ferie. HentMeg kjøres altså likt som ellers i året.


Sist oppdatert: 04.09.2020