Hele Ryfast-systemet åpner

Onsdag 22. april klokken 14.45 åpner Hundvåg- og Eiganestunnelen. 

Ruter: 101
Tidspunkt: Fra 22. apr 2020

Rute 101 vil etter åpningen kjøre gjennom Ryfylke- og Hundvågtunnelen. Første avgang fra Forus i ny rute blir klokken 15.06, og fra Tau klokken 15.22. 

Avgangene markert med gult kjøres ikke før mandag 27. april.

NB! Reiseplanleggeren vil vise at bussen kjører gjennom begge tunnelene fra onsdag morgen av, men endringen trer altså ikke i kraft før klokken 14.45. 

 

 


Sist oppdatert: 10.12.2020