Go-Ahead innstiller togavganger

Go-Ahead innstiller alle lokaltogavganger mellom Stavanger og Skeiane.

Tidspunkt: Fra 16. mar 2020

De viser til Koronavirus-situasjonen og innstiller alle lokaltog mellom Stavanger og Skeiane.

Avgangene til Nærbø og Egersund går som følger:

Fra og med mandag 23. mars vil Go-Ahead kjøre lørdagsrute i ukedagene.

I tillegg vil selskapet kjøre disse avgangene:

  • Avgang fra Egersund kl. 04:53 med ankomst Stavanger kl. 06:00
  • Avgang fra Egersund kl. 05:18 med ankomst Stavanger kl. 06:30
  • Avgang fra Egersund kl. 05:51 med ankomst Stavanger kl. 07:00

 

  • Avgang fra Stavanger kl. 04:49 med ankomst Egersund kl. 06:05
  • Avgang fra Stavanger kl. 05:24 med ankomst Egersund kl. 06:34

 

  • Avgang fra Stavanger kl. 06:24 med ankomst Nærbø kl. 07:03
  • Avgang fra Stavanger kl. 07:24 med ankomst Nærbø kl. 08:06

 

  • Avgang fra Nærbø kl. 07:11 med ankomst Stavanger kl. 07:50
  • Avgang fra Nærbø kl. 08:18 med ankomst Stavanger kl. 09:00

 

Fra og med lørdag 28. mars kjører Go-Ahead søndagsruter på lørdager. Dette betyr at de kjører timesavganger fra Stavanger til Egersund med første avgang  kl 08.54 og siste avgang kl 23.54. Fra Egersund til Stavanger blir første avgang kl 09.16 og siste avgang  kl 23.21.

For mer informasjon, se https://go-aheadnordic.no/

Kontaktinfo til Go-Aheads kundesenter: 61 25 80 00 / kundeservice@go-aheadnordic.no


Sist oppdatert: 04.09.2020