Fiskepirterminalen stenges for ombygging

Det blir satt opp midlertidig venterom i deler av bygget mens ombyggingen pågår. 

Region: Båt
Tidspunkt: Fra 16. aug 2022

Lokalene på Fiskepirteminalen skal bygges om til konserthus. I denne perioden vil deler av området bli brukt som venterom. Ombyggingen av konserthus og nytt venterom er planlagt ferdigstilt våren 2023. 


Sist oppdatert: 08.06.2024