Vedlikehold Helgøy ferjekai

Fra mandag 16. oktober til tirsdag 24. oktober kl. 17:00 stenges Helgøy ferjekai for vedlikeholdsarbeid.

Dette påvirker både Ryfylkeferjen og Finnøyferjen, som i mellomtiden vil benytte seg av Nesheim ferjekai.

Finnøyferjen har siste avgang fra Helgøy ferjekai mandag 16. oktober kl 08:50.

Forsinkelser i perioden må påregnes.

Tidspunkt: 16. okt 2023 24. okt 2023

Sist oppdatert: 08.06.2024