Ruteendringer fra 18. oktober

Fra 18. oktober endres noen av rutene våre. Under finner du en oversikt.

Region: Buss
Ruter: 31 34 47 58 59 X44 X71 X73 X74 X76 X77 X79 100 101 120 121 122 130 140 141 207 223
Tidspunkt: Fra 18. okt 2021

Rute 31

Ny avgang fra Sørbø grendahus klokken 07.45. Ny avgang fra Vikevåg mandag, tirsda og torsdag klokken 14.05. 

Rute 34

Ekstraavgangen fra Bru klokken 07.54 som var satt inn på grunn av Korona, fjernes.

Rute 47

Flyttet skoleturene til nye skolerruter, SK0220 og SK0221.

Rute 58

Nye avgangstider og ankomsttider. 

Rute 59

Venter inntil 3 minutter på sørgående tog.

Rute X44

Nye avgangstider slik at de passer bedre med skolestart på Øksnavad VGS.

Rute X71

Ikke lenger av- og påstigingsbegrensning. Man kan gå av og på bussen på alle holdeplassene langs ruten. 

Rute X73

Ikke lenger av- og påstigingsbegrensning. Man kan gå av og på bussen på alle holdeplassene langs ruten.

Rute X74

Ikke lenger av- og påstigingsbegrensning. Man kan gå av og på bussen på alle holdeplassene langs ruten.

Rute X76

Ikke lenger av- og påstigingsbegrensning. Man kan gå av og på bussen på alle holdeplassene langs ruten.

Rute X77

Ikke lenger av- og påstigingsbegrensning. Man kan gå av og på bussen på alle holdeplassene langs ruten.

Rute X79

Ikke lenger av- og påstigingsbegrensning. Man kan gå av og på bussen på alle holdeplassene langs ruten.

Rute 100

Flere nye avganger.

Seks minutter tidligere avgang fra Jørpelandsvågen.                   

Rute 101

Flere nye avganger. 

Rute 120

Bussen går ikke lenger til Solbakk, men starter og stopper i Jørpelandsvågen. 

Skoleavgangene flyttes til rute SK2905.

Rute 121

Endret avgangstid fra Forsand til klokken 13.15.    

Rute 122

Endret avgangstider.

Rute 130

Justert avgangstider.                                                    

Rute 140

Justerte avgangs- og ankomsttider.

Bussen kjører ikke lenger inn til Strand VGS, men stopper med holdeplassen langs RV13.                                  

Rute 141

Endret avgangstid fra Vormedal.

Ny avgangstid fra Hjelmelandsvågen klokken 16.30.                        

Rute 207

Avgangen fra Norheim klokken 15.30 flyttes til klokken 15.40. Avgangen fra Vikjå klokken 15.40 blir flyttet til klokken 15.50.

Rute 223

Endrer avgangstid fra klokken 16.05 til klokken 16.15. Retur fra Tømmervik klokken 16.30.


Sist oppdatert: 01.12.2021