Reservefartøy for Ryfylkeferja

Ferja MF Ryfylke skal på verkstedsopphold, og det blir satt inn reservefartøy på ruten til Ryfylkeferja.

Tidspunkt: 16. aug 2023 01. sep 2023

MF Ryfylke skal på årlig verkstedsopphold i ca. 2 uker fra onsdag 16. august. I denne perioden vil MF Hidraferja utføre ruten til anløpssteder med ferjebru i henhold til rutetabell:

  • Nedstrand
  • Hebnes
  • Jelsa
  • Foldøy
  • Nord Hidle
  • Helgøy (Sjernarøyene)
  • Judaberg
  • Tau

For reiser til/fra kaiene nevnt ovenfor, bestiller man via https://billetter.kolumbus.no/

Helgøyprins vil torsdag og fredag anløpe, Byre, Bokn, Fister, Sør-Hidle, Heng, Østhusvik og Brimse. Det vil ikke bli anledning å frakte kjøretøy til og fra disse kaiene, men håndholdt gods som enkelt kan bæres om bord vil være mulig å ta med.
For bestilling til/fra disse kaiene foretas det på tlf. nr: 902 91 406.


Hidraferja: tlf. 917 21 300

 


Sist oppdatert: 08.06.2024