Omkjøring rute 206

På grunn av veiarbeid vil det bli omkjøring for rute 206 fra 9. oktober.
Rute 206 vil kjøre Rogalandsgata - Bjørgvingata - Spannavegen med retur mens arbeidet pågår, og vil dermed ikke kjøre innom holdeplassene "Stavangergata" og "Vardafjellhallen".

Ruter: 206
Tidspunkt: 09. okt 2023 13. okt 2023


Sist oppdatert: 01.03.2024