Omdisponering av båter - Byøyene/Hommersåk

Det blir en omdisponering av båtene som kjøres i rute 800 på tirsdag. 

Rygerkongen kjøres i avgang 08:55 (415 65 662) fra Hommersåk. 

Helgøy Prins kjøres i avgang 10:15, 12:15  og 13:15, 14:15 fra Stavanger til Byøyene, deretter normal rute.

Helgøy Glimt (994 66 100) Kjøres i avgangen 12:15 og 13:50 fra Stavanger til Hommersåk.

NB: Helgøy Prins har noe redusert kapasitet og redusert universell utforming. 

 

Ruter: 800
Tidspunkt: 27. feb 2024

Sist oppdatert: 01.03.2024