Omkjøring ved UiS

Fra fredag 6. januar og frem til høsten er Kristine Bonnevies vei stengt. 

Ruter: 6 7 X39 X60 X73 X76 N86
Tidspunkt: Fra 06. jan 2023

Holdeplassene Novvegen og Oljedirektoratet betjenes kun av bussene som kjører UiS vest. Det settes opp midlertidige holdeplasser i Richard Johnsens gate.


Sist oppdatert: 01.03.2024