Mulige forsinkelser på Strandalandet

Grunnet lysregulering ved Kvam må det påregnes forsinkelser på rute 130 via Voster og rute 140 til og fra Hjelmeland.

På Fv 4658 brukes det kun et kjørefelt, som også påvirker rute 130 og rute 101 til og fra Nordmarka.

Overgang til disse rutene på Solbakk kan derfor ikke garanteres i denne perioden, men vi prøver så godt det lar seg gjøre.

Tidspunkt: 17. okt 2023 31. okt 2023

Sist oppdatert: 01.03.2024