Omkjøring i Stavanger

Det blir omkjøring på bussene i Stavangerområdet i forbindelse med tog og lokale arrangementer. Stavanger sentrum er stengt mellom 06:00-19:00, og i det tidsrommet kjører bussene fra midlertidige holdeplasser ved Fiskepiren. 

Vi gjør oppmerksom på at lokale tog og andre arrangementer i bydelene fører til forsinkelser på bussene.

Påstigning i Verksgata ved Aftenbladet. Bussene kjører vanlig rute til Hundvåg og i retur til Fiskepiren.

 

NB: Det er tog på Hundvåg mellom 09:30 og 11:30, og det kan bli store forsinkelser og innstilte avganger på rute 1 i dette tidsrommet.

 

Til Tananger: Bussen kjøres fra Østerhus i Sandnes - Høylandsgata - Oalsgata - Postveien- inn i vanlig rute til Hillevåg – Strømsbrua – Storhaugtunnelen - Haugesundsgata – påstigning på Fiskepiren B - Haugesundsgata – Storhaugtunnelen – Strømsbrua - Hillevågstunnellen - SUS - Tjensvollkrysset og videre i vanlig rute til Tananger. Retur langs samme rute. Avganger i retning Sandnes har påstigning ved Fiskepiren A.

I Sandnes kjøres Oalsgata – Høylandsgata til Østerhus mellom klokken 06:00 – 18:00. Sjekk kartet over oppstillingsplass i Sandnes her

Vanlig rute fra Forus til Hillevåg - Strømsbrua - Storhaugtunnelen - Haugesundsgata. Påstigning ved Fiskepiren B. Bussene snur i rundkjøringen og kjører så Haugesundsgata - Storhaugtunnelen - Strømsbrua - Hillevågstunnelen - SUS - Tjensvollkrysset og videre i vanlig trase til Kvernevik og Viste Hageby. Returen fra Forus til Stavanger har påstigning på Fiskepiren A og kjører så Haugesundsgata - Storhaugtunnelen - Strømsbrua - Hillevåg og videre i vanlig rute til Forus.

Fra Rosenli - Vanlig rute til Fiskepiren – påstigning ved Fiskepiren B før bussen snur i rundkjøringen – Haugesundsgata – Storhaugtunnelen - Strømsbrua - Hillevågstunnelen – videre i ordinær rute. Retur fra Madlakrossen til Stavanger sentrum og Rosenli følger samme rute, men har påstigning i Verksgata ved Aftenbladet.

Til Tasta - Påstigning ved Fiskepiren B. Bussene snur i rundkjøringen her og kjører Haugesundsgata - Storhaugtunnelen - Strømsbrua - Hillevågstunnelen - SUS - Eiganestunnelen – Randabergveien og inn i vanlig rute til Osebergstien. Retur langs samme rute.

NB: Det kan bli store forsinkelser på rute 5 i perioden 10:00-12:00 på grunn av tog. 

Fra Stavanger: Påstigning på Fiskepiren A – Haugesundsgata – Storhaugtunnelen - Strømsbrua – Hillevågstunnelen – SUS – Tjensvollskrysset – videre i vanlig rute til Sola og Sandnes. Retur langs samme rute.

I Sandnes svinger rute 6 til høyre opp Postveien – Oalsgata – Høylandsgata til Østerhus mellom klokken 06:00 – 18:00. Sjekk kartet over oppstillingsplass i Sandnes her

Det er barnetog og folketog på Sola mellom klokken 10:00-11:00 og klokken 16:00-17:00. Det kan bli forsinkelser og innstilte avganger på rute 7 mens togene pågår.

Fra Stavanger: Påstigning på Fiskepiren A – Haugesundsgata – Storhaugtunnelen - Strømsbrua – Hillevågtunnelen – SUS - Eiganestunnelen - Randabergveien - Gjerdeveien – Dusavikveien og videre i vanlig rute til Randaberg. Bussene kjører samme rute i retur.

NB! Fra klokken 09.00 til 13.00 er Randaberg sentrum stengt for trafikk. Rute 8 snur derfor på parkeringsplassen ved Randaberg idrettshus i dette tidsrommet.

Fra Stavanger: Påstigning på Fiskepiren A – Haugesundsgata - Storhaugtunnelen - Strømsbrua – Hillevågtunnelen – SUS - Eiganestunnelen – før den følger vanlig rute til Rennesøy. Retur langs samme rute.

NB! Fra kl. 9.00 til 13.00 er Randaberg sentrum stengt for trafikk. Rute 10 følger i tidsrommet E39 uten å svinge innom Randaberg sentrum.

Vikevåg kai blir stengt mellom 09:30-11:00

Følgende avganger må derfor snu ved Rennesøy brannstasjon:

09:02 fra Østhusvik
09:10 fra Stavanger
10:02 fra Østhusvik
10:10 fra Stavanger

Fra Stavanger: Påstigning på Fiskepiren A – Haugesundsgata – Storhaugtunnelen - Strømsbrua – Hillevågstunnelen og vanlig rute til Hinna. Retur langs samme rute.

Rute 12 er innstilt 17. mai. 

Påstigning i Verksgata ved Aftenbladet. Bussene kjører Haugesundsgata - Storhaugtunnelen og så til venstre - Godalen - Nymannsveien - Egersundsgate - Østre Ring - Storhaugtunnelen og tilbake til Fiskepiren i samme rute.

Påstigning på Fiskepiren B. Bussene kjører så Haugesundsgata - Storhaugtunnelen - Strømsbrua - Hillevågstunnelen - SUS - Tjensvollkrysset - Øvre Stokkavei - Nedre Stokkavei og videre i normal rute til Ytre ringvei vest. Retur langs samme rute.

Påstigning på Fiskepiren A. Herfra kjører bussene Haugesundsgata - Storhaugtunellen - Strømsbrua - Hillevågstunnelen - SUS - Eiganestunnelen - Randabergveien og videre i vanlig rute til Randaberg og Mekjarvik. Retur langs samme rute.

NB! Fra klokken 09.00 til klokken 13.00 er Randaberg sentrum stengt for trafikk (Visteveien er stengt for trafikk i nordgående retning frem til 15:00). Avgangene 09:35/11:05/13:45 fra Stavanger og 10:05/11:35 fra Mekjarvik kjører derfor Kvernevikveien, Goaveien og deretter E39 hele veien inn til Mekjarvik.

Fra Stavanger: Påstigning på Fiskepiren A. Herfra kjører bussene Haugesundsgata - Storhaugtunnelen - Strømsbrua - Hillevågstunnelen - SUS - Tjensvollkrysset og videre i vanlig rute til Madlasandnes. Retur langs samme rute.

Påstigning på Fiskepiren A – Haugesundsgata - Storhaugtunnelen - Strømsbrua – Hillevågtunnelen – SUS og inn i vanlig rute videre til Sandnes. Retur langs samme rute.

I Sandnes svinger rute X60 til høyre opp Postveien – Oalsgata – Høylandsgata til Østerhus mellom klokken 06:00 – 18:00. Sjekk kartet over oppstillingsplass i Sandnes her

Påstigning på Fiskepiren B. Bussene snur i rundkjøringen og kjører Haugesundsgata - Storhaugtunnelen - Strømsbrua - Hillevågstunnelen – SUS og inn i vanlig rute videre til Godeset. Retur langs samme rute.

Kjører som vanlig mellom Hundvågkrossen og Ormøy.

Rute 42 kjører fra Østerhus i Sandnes - Høylandsgata - Oalsgata - Postveien og inn i vanlig rute til Tananger. Se kart over oppstillingsplass for bussene i Sandnes her

Det er barnetog og folketog på Sola mellom klokken 10:00-11:00 og klokken 16:00-17:00. Det kan bli forsinkelser og innstilte avganger på rute 42 mens togene pågår.

Rute 100 snur i rundkjøringen ved Banavigå og går fra holdeplassen Bekhuskaien (samme side som Scandic). Kjører i vanlig rute til og fra Jørpeland fra Bekhuskaien.

Det kan bli forsinkelser og innstilte avganger på rute 100 i tidsrommet 09:00-12:00 på grunn av tog.


Sist oppdatert : 13.05.2022