Omkjøring i Stavanger

Det blir omkjøring på bussene i Stavangerområdet i forbindelse med tog og lokale arrangementer. Stavanger sentrum er stengt mellom 06:00-19:00, og i det tidsrommet kjører bussene fra midlertidige holdeplasser ved Fiskepiren. 

Vi gjør oppmerksom på at lokale tog og andre arrangementer i bydelene fører til forsinkelser på bussene.

Påstigning i Verksgata ved Aftenbladet. Bussene kjører vanlig rute til Hundvåg og i retur til Fiskepiren.

 

NB: Det er tog på Hundvåg mellom 09:30 og 11:30, og det kan bli store forsinkelser og innstilte avganger på rute 1 i dette tidsrommet.

 

Til Tananger: Bussen kjøres fra Østerhus i Sandnes - Høylandsgata - Oalsgata - Postveien- inn i vanlig rute til Hillevåg – Strømsbrua – Storhaugtunnelen - Haugesundsgata – påstigning på Fiskepiren B - Haugesundsgata – Storhaugtunnelen – Strømsbrua - Hillevågstunnellen - SUS - Tjensvollkrysset og videre i vanlig rute til Tananger. Retur langs samme rute. Avganger i retning Sandnes har påstigning ved Fiskepiren A.

I Sandnes kjøres Oalsgata – Høylandsgata til Østerhus mellom klokken 06:00 – 18:00. Sjekk kartet over oppstillingsplass i Sandnes her

Vanlig rute fra Forus til Hillevåg - Strømsbrua - Storhaugtunnelen - Haugesundsgata. Påstigning ved Fiskepiren B. Bussene snur i rundkjøringen og kjører så Haugesundsgata - Storhaugtunnelen - Strømsbrua - Hillevågstunnelen - SUS - Tjensvollkrysset og videre i vanlig trase til Kvernevik og Viste Hageby. Returen fra Stavanger til Forus har påstigning på Fiskepiren A og kjører så Haugesundsgata - Storhaugtunnelen - Strømsbrua - Hillevåg og videre i vanlig rute til Forus.

Fra Rosenli - Vanlig rute til Fiskepiren – påstigning ved Fiskepiren B før bussen snur i rundkjøringen – Haugesundsgata – Storhaugtunnelen - Strømsbrua - Hillevågstunnelen – videre i ordinær rute. Retur fra Madlakrossen til Stavanger sentrum og Rosenli følger samme rute, men har påstigning i Verksgata ved Aftenbladet.

Til Tasta - Påstigning ved Fiskepiren B. Bussene snur i rundkjøringen og kjører Haugesundsgata - Storhaugtunnelen - Strømsbrua - Hillevågstunnelen - SUS - Eiganestunnelen – Randabergveien (Reinskau) til Osebergstien. Retur langs samme rute. 

NB: Det kan bli store forsinkelser på rute 5 i perioden 10:00-12:00 på grunn av tog. 

Fra Stavanger: Påstigning på Fiskepiren A – Haugesundsgata – Storhaugtunnelen - Strømsbrua – Hillevågstunnelen – SUS – Tjensvollskrysset – videre i vanlig rute til Sola og Sandnes. Retur langs samme rute.

I Sandnes svinger rute 6 til høyre opp Postveien – Oalsgata – Høylandsgata til Østerhus mellom klokken 06:00 – 18:00. Sjekk kartet over oppstillingsplass i Sandnes her

Det er barnetog og folketog på Sola mellom klokken 10:00-11:00 og klokken 16:00-17:00. Det kan bli forsinkelser og innstilte avganger på rute 7 mens togene pågår.

Fra Stavanger: Påstigning på Fiskepiren A – Haugesundsgata – Storhaugtunnelen - Strømsbrua – Hillevågtunnelen – SUS – Eiganestunnelen - Gjerdeveien – og videre i vanlig rute til Randaberg. Bussene kjører samme rute i retur.

NB! Fra klokken 09.00 til 13.00 er Randaberg sentrum stengt for trafikk. Rute 8 snur derfor på parkeringsplassen ved Randaberg idrettshus i dette tidsrommet.

Fra Stavanger: Påstigning på Fiskepiren A – Haugesundsgata - Storhaugtunnelen - Strømsbrua – Hillevågtunnelen – SUS - Eiganestunnelen – før den følger vanlig rute til Rennesøy. Retur langs samme rute.

NB! Fra kl. 9.00 til 13.00 er Randaberg sentrum stengt for trafikk. Rute 10 følger i tidsrommet E39 uten å svinge innom Randaberg sentrum.

Vikevåg kai blir stengt mellom 09:30-11:00

Følgende avganger må derfor snu ved Rennesøy brannstasjon:

09:02 fra Østhusvik
09:10 fra Stavanger
10:02 fra Østhusvik
10:10 fra Stavanger

Fra Stavanger: Påstigning på Fiskepiren A – Haugesundsgata – Storhaugtunnelen - Strømsbrua – Hillevågstunnelen og vanlig rute til Hinna. Retur langs samme rute.

Påstigning i Verksgata ved Aftenbladet. Bussene kjører Haugesundsgata - Storhaugtunnelen og så til venstre - Godalen - Nymannsveien - Egersundsgate - Østre Ring - Storhaugtunnelen og tilbake til Fiskepiren i samme rute.

Påstigning på Fiskepiren B. Bussene kjører så Haugesundsgata - Storhaugtunnelen - Strømsbrua - Hillevågstunnelen - SUS - Tjensvollkrysset - Øvre Stokkavei - Nedre Stokkavei og videre i normal rute til Ytre ringvei vest. Retur langs samme rute.

Påstigning på Fiskepiren A. Herfra kjører bussene Haugesundsgata - Storhaugtunnelen - Strømsbrua - Hillevågstunnelen - SUS – Eiganestunnelen – Gjerdeveien og videre i vanlig rute til Randaberg og Mekjarvik. Retur langs samme rute.

NB! Fra klokken 09.00 til klokken 13.00 er Randaberg sentrum stengt for trafikk (Visteveien er stengt for trafikk i nordgående retning frem til 15:00). Avgangene 09:35/11:05/13:45 fra Stavanger og 10:05/11:35 fra Mekjarvik kjører derfor Kvernevikveien, Goaveien og deretter E39 hele veien inn til Mekjarvik.

Fra Stavanger: Påstigning på Fiskepiren A. Herfra kjører bussene Haugesundsgata - Storhaugtunnelen - Strømsbrua - Hillevågstunnelen - SUS - Tjensvollkrysset og videre i vanlig rute til Madlasandnes. Retur langs samme rute.

Påstigning på Fiskepiren A – Haugesundsgata - Storhaugtunnelen - Strømsbrua – Hillevågtunnelen – SUS og inn i vanlig rute videre til Sandnes. Retur langs samme rute.

I Sandnes svinger rute X60 til høyre opp Postveien – Oalsgata – Høylandsgata til Østerhus mellom klokken 06:00 – 18:00. Sjekk kartet over oppstillingsplass i Sandnes her

Påstigning på Fiskepiren B. Bussene snur i rundkjøringen og kjører Haugesundsgata - Storhaugtunnelen - Strømsbrua - Hillevågstunnelen – SUS og inn i vanlig rute videre til Godeset. Retur langs samme rute.

Kjører som vanlig mellom Hundvågkrossen og Ormøy.

Rute 42 kjører fra Østerhus i Sandnes - Høylandsgata - Oalsgata - Postveien og inn i vanlig rute til Tananger. Se kart over oppstillingsplass for bussene i Sandnes her

Det er barnetog og folketog på Sola mellom klokken 10:00-11:00 og klokken 16:00-17:00. Det kan bli forsinkelser og innstilte avganger på rute 42 mens togene pågår.

Til Stavanger stopper alle avgangene mellom klokken 06.05 og 17.35 på holdeplassen Bekhuskaien B.

Til Jørpeland starter alle avgangene mellom klokken 07.03 og 18.33 på holdeplassen Bekhuskaien A.

Det kan bli forsinkelser og innstilte avganger på rute 100 i tidsrommet 09:00-12:00 på grunn av tog.


Sist oppdatert : 02.05.2024