Justeringer på flere ruter

Ruteendringer fra 16. oktober 2023.

Rute 47

Avgang fra Sandnes kl. 19:01 endres til 20:01.
Avgang fra Lauvvik kl. 20:10 endres til 21:05.
Avgang fra Lauvvik søndag kl. 19:20 endres til kl. 19:45.

Rute 48

Avgangen fra Ålgård kl. 20:10 endrer avgangstid til kl. 20:20. Avgang fra Oltedal fredager da også justeres fra kl. 20:40 til kl. 20:50.

Rute 59

Ny avgang fra Verdalen kl. 07:26. Korresponderer med sørgående tog. 

Rute 62

Avgangen fra Sandnes bussterminal kl. 16:00 justeres til kl. 16:10.

Rute 83

Avgangen fra Egersund kl. 06:35 legges om Gamle Eigerøyvei.

Rute 89

Avgangen fra Flekkefjord kl. 15:35 skal gå om Roligheten. Avgangen fra Lagård onsdag kl. 12:25 endrer tid fra Egersund bussterminal til kl. 12:30.

Rute 96

Avgangen fra Krossmoen kl. 15:48 endres til kl. 15:58 for å korrespondere med rute 98.

Rute 98

Avgangen fra Egersund kl. 07:05 og fra Moi kl. 14:07 skal legges om til å kjøre om Haukland.
Avgangen fra Egersund kl. 15:30 endres til kl. 15:40, og avgangen fra Helleland kl. 16:00 endres til kl. 16:10. 
Ny avgang kl. 16:45 fra Egersund til Moi stasjon.
Ny retur fra Moi stasjon kl. 17:45.

Rute X44

Avgang fra Stavanger kl. 07:15 endres til kl. 07:05.

Avgang fra Verdalen kl. 06:13 endres til kl. 06:00.
Avgang fra Verdalen kl. 07:38 endres til kl. 07:44.

Tidspunkt: Fra 16. okt 2023

Sist oppdatert: 01.03.2024