Høy vannstand

På grunn av høy vannstand blir det ikke anløp av Lindøy kl 15.33

Ruter: 800
Tidspunkt: Fra 20. sep 2023

Sist oppdatert: 08.06.2024