Holdeplasser på Tjora flyttes

På grunn av veiarbeid langs Tanangerveien vil holdeplassene ved Tjora flyttes lenger nord og gjøres om til kantstopp.

Tidspunkt: Fra 16. okt 2023


Sist oppdatert: 08.06.2024