Holdeplassen Stadionparken flyttes

Mandag 27. november flyttes holdeplassen "Stadionparken" til rett ved jernbanebroen.
Rute 11 vil ikke da lenger kjøre gjennom parken.

Ruter: 11
Tidspunkt: Fra 27. nov 2023


Sist oppdatert: 08.06.2024