Holdeplassen "Lerkeveien" i nordgående retning fjernes

I forbindelse med gravearbeid langs Stavangerveien i Sandnes fjernes holdeplassen "Lerkeveien" i nordgående retning 12. februar.

Ruter: 21 28 42 X60
Tidspunkt: Fra 12. feb 2024

Sist oppdatert: 29.02.2024