Holdeplassen Gauselhagen flyttes

Holdeplassen Gauselhagen flyttes noen meter lenger nord på grunn av veiarbeid. 

Tidspunkt: Fra 21. nov 2022

Holdeplassen i retning Sandnes flyttes som vist på kartet. 


Sist oppdatert: 01.03.2024